MIMA lovstvo

Osnovi podaci:
MIMA LOVSTVO, obrt VL. MIJO MAROŠEVIĆ, OGULIN, 47300, STARA CESTA 2

Lovišta: Državno otvorena lovišta:

 • IV/20 – „CRNA DRAGA“
 • VIII/28 – „DOBRA“

 

Vlasnik:
MAROŠEVIĆ MIJO
OIB: 87641705364
DOMINIKA MANDIĆA 50, Zagreb

Adresa: Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
Lovnik: Vinko Dujmić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel: +385 (0)99 1986050
English lang.:+385 (0)98 9045113Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

 • Ovlaštenik prava lova: MIMA LOVSTVO, obrt 47 300 Ogulin, Stara cesta 2
 • Vlasnik: Mijo Marošević, OIB 87641705364
 • Lovišta: Državno otvoreno lovište: IV/20 – „CRNA DRAGA“ i VIII/28 – „DOBRA“

 

 

OPĆA PRAVILA i CIJENE KOMERCIJALNOG LOVA U LOVIŠTIMA
IV/20 – „CRNA DRAGA“ i VIII/28 – „DOBRA“

 

 • Ova opća pravila i cijene vrijede za lovnu godinu 2014./15.
 • Ulazak u lovište se naplaćuje. Cijena ulaska je 25 €. Ako se ne izvrši odstrjel, ulazak u lovište se ne naplaćuje.
 • Lovni pratitelj se naplaćuje. Cijena usluge lovnog pratitelja je 30 €.
 • Promašaj se naplaćuje. Promašaj jelena običnog i smeđeg medvjeda naplaćuje se 100 €, vepra 70 €, srnjaka 50 €, te ostale divljači 30 €.
 • Za ranjenu nepronađenu divljač plaća se 50% vrijednosti trofeje kojeg je procijenio stručni pratitelj i 50 % vrijednosti divljačine, prosječne mase te vrste divljači iz lovišta u kojem je divljač ranjena, pod uvjetom da je u traženju ranjene divljači korišten pas ispitan na krvnom tragu. Ako se ranjena trofejna divljač naknadno pronađe, lovac plaća razliku do stvarne cijene trofeje.
 • Zdravstvenu kontrolu mesa divljači (kada je to potrebno) organizira Ovlaštenik prava lova na teret Lovca.
 • Od trenutka dolaska u lov pa do trenutka odlaska iz lova, lovac sam odgovara za svoje radnje i postupke.
 • Plaćanje se vrši gotovinom odmah po obavljenom lovu, ako drugačije nije dogovoreno prije lova. Obračun i plaćanje se obavlja u nacionalnoj valuti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 • Ako se rezervira termin lova za određenu vrstu i količinu divljači, plaća se akontacija u vrijednosti 50% planiranog odstrjela. Lov se može otkazati najkasnije 60 dana od rezerviranog termina, u suprotnom akontacija se zadržava.
 • Ulaskom u lovište smatra se da je lovac prihvatio opća pravila i cijene iskazane u ovom cjeniku.
 • Ovlaštenik prava lova zadržava pravo promjene cijene i uvjeta tijekom lovne godine.

 

CJENIK ODSTRJELA DIVLJE SVINJE (Sus scrofa L.)

VEPAR - lovidba od 01.01. do 31.12.


Dužina sjekača (cm)

Cijena (€)

U cijenu uključen PDV.

Trofeja pripada lovcu.
Cijena divljačine (meso tog vepra koji je odstrijeljen),mjereno u bez kože, utrobe, glave i nogu do prvog zgloba je 1,50 €/kg.

 

 

 

 

Do 11,99 200

12,00 do 13,99

250

14,00 do 15,99

400

16,00 do 17,99

600

18,00 do 19,99

870

20,00 do 21,99

1.270

22,00 do 23,99

1.900

24,00 i više

2.500


NAZIME i PRASE - lovidba od 01.01. do 31.12.


Masa (kg)

Cijena (€)
U cijenu je uključen PDV.

Masa se mjeri sa utrobom i glavom.
Ako se želi kupiti divljačina (meso te divljači koja je odstrijeljena), cijena odstrjela se umanjuje za 20%.
Cijena divljačine, mjereno bez kože, utrobe, glave i nogu do prvog zgloba je 2,00 €/kg.

Do 40

40

Preko 40

100

KRMAČA - lovidba od 01.07. do 31.01.


Masa (kg)

Cijena (€)
U cijenu je uključen PDV.

Masa se mjeri sa utrobom i glavom.
Ako se želi kupiti divljačina (meso te krmače koja je odstrijeljena), cijena odstrjela se umanjuje za 20%.
Cijena divljačine, mjereno bez kože, utrobe, glave i nogu do prvog zgloba je 2,20 €/kg.

Do 100

120

Preko 100

150

 

CJENIK ODSTRJELA SRNE OBIČNE (Capreolus elaphus L.)


Lovidba: Srnjak: 01.05. do 30.09. Srna, lane: 01.10. do 31.01.

SRNJAK


Masa trofeje (grama) Cijena (€) PDV je uključen u cijenu.
Masa se utvrđuje vaganjem iskuhane i očišćene trofeje, bez donje vilice, unutar 24 sata od odstrjela.
Trofeja pripada lovcu.
Cijena divljačine (meso tog srnjaka koji je odstrijeljen) mjereno bez kože, glave, utrobe i nogu do prvog zgloba je 6,50 €/kg.
Do 199 80
200 do 249 100
250 do 299 150
300 do 349 250
350 do 399 400
400 do 449 600
450 do 449 900
500 i više 1.400

 

OSTALA SRNEĆA DIVLJAČ
Varijanta 3 (€) Cijena (€/kom.) U cijenu je uključen PDV.
Ako se želi kupiti divljačina (meso te srneće divljači koja je odstrijeljena) cijena odstrjela se umanjuje za 20%.
Cijena divljačine, mjereno i bez glave, utrobe, kože i nogu do prvog zgloba je 7,50 €/kg.   
GUMBAŠ 60
SRNA 80
LANE 40

 

CJENIK ODSTRJELA SMEĐEG MEDVJEDA (Ursus arctos L.) – samo lovište „Dobra“

MEDVJED
Lovidba: 01.03. do 15.05. i 16.09. do 15.12.

CIC točaka Cijena (€)       

U cijenu je obračunat PDV.

Trofeje pripadaju lovcu.

Cijena divljačine (meso tog medvjeda koji je odstrijeljen), mjereno bez glave i utrobe je 4,00 €/kg.

Do 219, 99 2.000
220,00 do 249,99 2.300
250,00 do 269,99 2.650
270,00 do 289,99 3.100
290,00 do 299,99 3.300
300,00 do 349,99 5.300
350,00 do 399,99 7.800
400,00 do 449,99 11.000
450,00 do 499,99 15.000
500,00 i više 18.000

 

CJENIK ODSTRJELA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus L.)- samo lovište „Dobra“

Lovidba: Jelen: 16.08. do 14.01. Košuta: 01.10. do 15.02. Tele: 01.10. do 28.02.

JELEN    
  Masa (kg) Cijena (€)

U cijenu je uključen PDV.

Masa se utvrđuje vaganjem iskuhane i očišćene trofeje, bez donje vilice, unutar 24 sata od odstrjela.

Trofeja pripada lovcu.

Cijena divljačine (meso tog jelena koji je odstrijeljen) mjereno u bez kože, utrobe, glave i nogu do prvog zgloba je 5,00 €/kg.

 
  Do 1,99 250
  2,00 do 2,99 300
  3,00 do 3,99 400
  4,00 do 4,99 600
  5,00 do 5,99 900
  6,00 do 6,99 1.400
  7,00 do 7,99 2.200
  8,00 do 8,49 3.200
  8,50 do 8,99 3.700
  9,00 do 9,49 4.200
  9,50 do 9,99 4.700
  10,00 i više 5.500
     

    

OSTALA JELENSKA DIVLJAČ
  Cijena (€/kom.)

U cijenu je uključen PDV.

Ako se želi kupiti divljačina (meso te divljači koja je odstrijeljena), cijena odstrjela se umanjuje za 20%.

Cijena divljačine, mjereno bez kože, utrobe, glave i nogu do prvog zgloba je 6,00 €/kg.

      
JELEN ŠILJKAN 130
KOŠUTA  180
TELE 100

 

SITNA DIVLJAČ

Cijena odstrjela zeca, fazana, šljuke i prepelice se dogovara pojedinačno.

 OSTALE USLUGE  

OSTALE USLUGE   
Vrsta usluge Cijena     
LOVNI PRATITELJ 30 €/izlasku    
TERENSKO VOZILO 1 €/km    
TRAKTOR 18 €/sat    
SNIMANJE KAMEROM 50 €/dan    
RAZGLEDAVANJE DIVLJAČI SA ČEKA 30 €/dan    
GULJENJE KOŽE ZA PREPARIRANJE 30% vrijednosti divljačine    
PREVODITELJ 70 €/dan    

 

Dragi lovci, želimo Vam DOBRU KOB!

MIMA LOVSTVO

Kontakt podaci

Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
MIMA LOVSTVO, obrt
vl. Mijo Marošević
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lovnik: Vinko Dujmić
Kontakt tel: +385 (0)991986050
English lang.:+385 (0)989045113

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo MIMA lovstvo obrta. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i MIMA lovstvo obrta. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće MIMA lovstvo