Lokacija lovišta

MIMA lovstvo

Osnovi podaci:
MIMA LOVSTVO, obrt VL. MIJO MAROŠEVIĆ, OGULIN, 47300, STARA CESTA 2

Lovišta: Državno otvorena lovišta:

  • IV/20 – „CRNA DRAGA“
  • VIII/28 – „DOBRA“

 

Vlasnik:
MAROŠEVIĆ MIJO
OIB: 87641705364
DOMINIKA MANDIĆA 50, Zagreb

Adresa: Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
Lovnik: Vinko Dujmić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel: +385 (0)99 1986050
English lang.:+385 (0)98 9045113Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

P O D A C I   O   L O V I Š T U

 

Lovište je brdskog tipa a nalazi se na krajnjem jugoistočnom  dijelu područja županije Primorsko-goranske. Smješteno je na desnoj obali rijeke Dobre, šest kilometara cestom Vrbovsko-Ogulin  od cestovnog čvora  Vrbovsko na auto cesti Rijeka-Zagreb. Najveće mjesto unutar lovišta je Gomirje u kojem postoji sva potrebna komunalna i turistička infrastruktura (mogućnosti smještaja u apartmanima seoskog turizma).

Ukupna površina lovišta je 1837 hektara.

Lovište je namijenjeno za prirodni uzgoj normalno razvijene, zdrave i otporne divljači srednje do visoke trofejne vrijednosti, za zaštitu divljači i životinjskih vrsta koje u njemu obitavaju ili kroz njega prolaze, za lovljenje divljači i za korištenje divljači i njezinih dijelova u svrhu ostvarivanja gospodarske, turističke i rekreativne funkcije.

Divljač se uzgaja u populacijama prirodne gustoće te prirodne spolne i dobne strukture u skladu sa uvjetima staništa i dopuštenim štetama od divljači, uz očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači i divlje flora i faune te održavanja biološke raznolikosti  genofonda autohtonih vrsta divljači.

Orografska obilježja govore da je najniža točka lovišta kod sela Oklinak uz rijeku Dobru na 337 metara nadmorske visine. Od rijeke Dobre teren se lagano diže prema sjeverozapadu do najviše točke lovišta gdje se na zapadnoj granici nalazi brdo Stražnik sa 636,8 mn/v. Prosječna nadmorska visina je oko 400 metara.

Reljefno teren lovišta pripada plitkom kršu sa svim morfološkim karakteristikama krškog terena najrazličitijih oblika i formi. Geološku podlogu čine vodopropusni vapnenci i nepropusni dolomiti. Na nižim nadmorskim visinama, reljef je razveden formama plitkog krša sa brojnim dolinama,uvalama, dragama, dočićima te vrtačama i udolinama koje oblikuju manji potoci i izvori. U reljefu dominiraju brežuljci i brda od 400 do 500 mn/v obrasli šumskom vegetacijom. Kako su se nekada intenzivno obrađivale brojne doline i vrtače, u njima se nalaze deblji slojevi plodne crnice. Uslijed ovakve konfiguracije terena, lovište obiluje različitim inklnacijama i ekspozicijama. Inklinacija je 10 do 35 stupnjeva. Prevladavaju sjeverozapadne i jugoistočne ekspozicije.

Lovište obiluje pitkom vodom. Rijeka Dobra ima značajan vodni potencijal koji u pojedini periodima godine zna poplaviti područje uz nju. Konfiguracija terena i  geološka podloga plitkog krša uvjetuju vodni režim u lovištu u kojem ima dosta izvora te nekoliko potoka (Ribnjak, Potočić, Blatnik) i potočića. Podzemni tokovi su jednako bogati kao nadzemni. Nadzemni tokovi u ljetnim mjesecima vrlo , vrlo rijetko presušuju a u kišnom razdoblju i vrijeme topljenja snijega, plave nepropusne doline i depresije. Nedostatak prirodne vode za ovo lovište ne predstavlja problem.

Područje lovišta ima kontinentalnu klimu. Općenite značajke ove klime su pravilna proljeća, relativno vruće i dugo ljeto, prohladna jesen i hladna do oštra zima. Klimatske prilike odgovaraju uzgoju svih vrsta divljači koja prirodno obitava u ovom lovištu.

Klimatski uvjeti te struktura različitih tipova tala, utjecali su na razvoj različitih biljnih zajednica u šumarstvu i poljoprivredi. Državne šume ovog lovišta prostiru se u pojasu prebornih šuma i one su različite po vrsti drveća od kojih su najznačajnije šume jele i bukve, mješovite šume običnog graba i bukve te nekoliko kultura četinjača. U šumskim zajednicama divljač obitava, u njima nalazi zaklon tijekom cijele godine, one su zajedno sa poljoprivredni površinama prehrambena baza divljači. Divljač iz šume izlazi na poljoprivredne površine radi ispaše, zatim se vraća u šumu te se može ustvrditi da je šuma osnovni činitelj, naročito za uzgoj svih vrsta krupne divljači.

Privatne šume su uglavnom nepotpunog ili prekinutog sklopa s jako razvijenim slojem grmlja koje predstavlja dobar zaklon za divljač. Zeljaste i travne vrste u šumskoj zajednici čine velik prehrambeni potencijal za krupnu divljač ovog lovišta.

Oranice su vrlo mali dio ovoga lovišta. Uzgaja se uglavnom kukuruz, zelje, zob i krumpir bez velikih kompleksa jednog posjednika. Unutar tih kompleksa nalaze se živice, šumarci, zapušteni poljski putovi i zapušteno zemljište što je povoljno za zaklon divljači tijekom godine. Poljodjelstvo nije intenzivno i odvija se u proljeće i jesen. Livade se pretežito kose radi prehrane domaće stoke koje su uglavnom u stajama.

U lovištu od krupne divljači obitava jelen obični, srna obična, svinja divlja i smeđi medvjed dok od sitne divljači obitavaju  jazavac, mačka divlja, kune, lasica mala,zec obični, lisica,tvor, fazan, prepelica pupčara, šljuka bena, golub grivnjaš, patka divlja, vrana siva, svraka i šojka.

Radi prihrane divljači, u lovištu su sagrađeni lovnogospodarski objekti kao: hranilišta za jelensku divljač, hranilišta za srneću divljač, hranilišta za svinju divlju, hranilišta za medvjeda smeđeg, hranilišta za sitnu divljač i solišta. Od lovnotehničkih objekata izgrađene su čeke visoke, zatvorene te čeke visoke, natkrivene, otvorene. Prilazi svim lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima su tvrdi šumski putovi a u manjoj mjeri zemljani  poljski putovi.

 

Lovište graniči sa otvorenim državnim lovištima Bjelolasica, Klek, Bukovača i Jelenski jarak. 

Kontakt podaci

Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
MIMA LOVSTVO, obrt
vl. Mijo Marošević
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lovnik: Vinko Dujmić
Kontakt tel: +385 (0)991986050
English lang.:+385 (0)989045113

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo MIMA lovstvo obrta. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i MIMA lovstvo obrta. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće MIMA lovstvo