MIMA lovstvo

Osnovi podaci:
MIMA LOVSTVO, obrt VL. MIJO MAROŠEVIĆ, OGULIN, 47300, STARA CESTA 2

Lovišta: Državno otvorena lovišta:

 • IV/20 – „CRNA DRAGA“
 • VIII/28 – „DOBRA“

 

Vlasnik:
MAROŠEVIĆ MIJO
OIB: 87641705364
DOMINIKA MANDIĆA 50, Zagreb

Adresa: Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
Lovnik: Vinko Dujmić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel: +385 (0)99 1986050
English lang.:+385 (0)98 9045113Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

 

 • Ovlaštenik prava lova: MIMA LOVSTVO, obrt 47 300 Ogulin, Stara cesta 2
 • Vlasnik:  Mijo Marošević, OIB 87641705364
 • Lovišta: Državno otvoreno lovište: IV/20 – „CRNA DRAGA“ i VIII/28 – „DOBRA“

 

OPĆA PRAVILA KOMERCIJALNOG LOVA U LOVIŠTIMA
IV/20 – „CRNA DRAGA“    i VIII/28 – „DOBRA“ 

 • Ova opća pravila i cijene vrijede za lovnu godinu 2014./15.
 • Ulazak u lovište se naplaćuje. Cijena ulaska je 25 €. Ako se ne izvrši odstrjel, ulazak u lovište se ne naplaćuje.
 • Lovni pratitelj se naplaćuje. Cijena usluge lovnog pratitelja je 30 €.
 • Promašaj se naplaćuje. Promašaj jelena običnog i smeđeg medvjeda naplaćuje se 100 €, vepra 70 €, srnjaka 50 €, te ostale divljači 30 €.
 • Za ranjenu nepronađenu divljač plaća se 50% vrijednosti trofeje kojeg je procijenio stručni pratitelj i 50 % vrijednosti divljačine, prosječne mase te vrste divljači iz lovišta u kojem je divljač ranjena, pod uvjetom da je u traženju ranjene divljači korišten pas ispitan na krvnom tragu. Ako se ranjena trofejna divljač naknadno pronađe, lovac plaća razliku do stvarne cijene trofeje.
 • Zdravstvenu kontrolu mesa divljači (kada je to potrebno) organizira Ovlaštenik prava lova na teret Lovca.
 • Od trenutka dolaska u lov pa do trenutka odlaska iz lova, lovac sam odgovara za svoje radnje i postupke.
 • Plaćanje se vrši gotovinom odmah po obavljenom lovu, ako drugačije nije dogovoreno prije lova. Obračun i plaćanje se obavlja u nacionalnoj valuti  prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 • Ako se rezervira termin lova za određenu vrstu i količinu divljači, plaća se akontacija u vrijednosti  50% planiranog odstrjela. Lov se može otkazati najkasnije 60 dana od rezerviranog termina, u suprotnom akontacija se zadržava.
 • Ulaskom u lovište smatra se da je lovac prihvatio opća pravila i cijene iskazane u ovom cjeniku.
 • Ovlaštenik prava lova zadržava pravo promjene cijene i uvjeta tijekom lovne godine.

 

DA SE NE ZABORAVI!

Kažu da je „ponavljanje majka mudrosti“ pa evo malo ponovimo da bi bili efikasni i humani!

Izvod iz Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (Narodne novine broj 68/06 i 66/10)

Članak 9.
Kod odstrjela krupne divljači, može se upotrebljavati lovačko oružje sa užljebljenim cijevima i naboji uz poštivanje propisanih uvjeta, kako slijedi:

Vrsta divljači   Najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m (džula) Najmanje dopuštena masa zrna (grama) Najveća dopuštena daljina strijeljanja (metara)
Srna obična i mladunčad ostalih vrsta krupne divljači 1.000 3,24 150
Jelen obični, jelen lopatar i divlja svinja 2.500 8,20 150
Smeđi medvjed 3.500 11,50 150


Iznimno od odredbe stavka 1. Ovog članka, pri odstrjelu divlje svinje dopuštena je upotreba kugle iz lovačke puške s glatkim cijevima, a najveća dopuštena daljina strijeljanja je 40 metara.

Članak 7.
Lovci su dužni poštivati pravila uporabe lovačkog oružja i naboja u lovu koje određuje osoba odgovorna za lov, a u protivnom ne mogu sudjelovati u lovu.

Članak 4. Stavak 2.
Lovoovlaštenik i pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno pravo lova može zahtijevati, prije početka lova, da se prethodno provjeri preciznost lovačkog oružja s užljebljenim cijevima i strjeljačka preciznost lovca.

Napomena ovlaštenika prava lova:

Valja voditi računa da velike brzine zrna nisu dobre za male daljine strijeljanja jer zrno neće uspjeti predati svu kinetičku energiju pa je odlazak ranjene divljači vrlo vjerojatan.  

 

Dragi lovci, želimo Vam DOBRU KOB! 
MIMA LOVSTVO

Kontakt podaci

Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
MIMA LOVSTVO, obrt
vl. Mijo Marošević
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lovnik: Vinko Dujmić
Kontakt tel: +385 (0)991986050
English lang.:+385 (0)989045113

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo MIMA lovstvo obrta. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i MIMA lovstvo obrta. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće MIMA lovstvo